سیمای عفاف: رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب
135 بازدید
محل ارائه: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این نرم افزار که برای استفاده همه مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، برنامه سازان، مدرسان و مبلغان حوزه فرهنگ عفاف و حجاب تهیه شده است، دارای بخشهای ذیل است:1.پژوهشهای برنامه ای؛ 2 .بایسته های برنامه سازی؛3.متن های برنامه ای؛4.مراکز و پایگاه های اطلاع رسانی؛ 5.نرم افزارها؛6مباحث کارشناسی؛7.هجوم رسانه ای و 8.تولیدات رسانه ای.