رسانه ملی ؛ زن و خانواده: با نگاهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری
145 بازدید
ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-514-237-7
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب مهمترین نکته های که مقام معظم رهبری در زمینه تبیین فرصتها، تهدیدها و راهبردهای حوزه زن و خانواده مطرح کرده اند، بررسی و با توجه به آنها مهمترین راهبردها و سیاستهای رسانه ملی در این حوزه ترسیم شده است.