تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
155 بازدید
ناشر: سفیر صبح
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی