نظام اسلامی و مسئله روسپی گری (مجموعه مقالات و گفت وگوها)
134 بازدید
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان استان قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-06-8234-9
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی