تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
171 بازدید
محل نشر: تهران، سفیر صبح سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی