سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک 
مدیر پژوهش معاونت اندیشه اسلامی 
1372/07/01 
1374/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
مدیر پژوهش پژوهشکده فقه و حقوق 
1374/07/01 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
عضو هیأت علمی 
1381/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیر طرح و برنامه 
1380/07/01 
1383/07/01 
اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی موعود 
مدیر پژوهش 
1384/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله موعود 
دبیر تحریریه 
1375/07/01 
 
اجرائی- علمی 
همکاری 
صدا و سیما 
عضو هیأت داوران دومین جشنواره پژوهش 
1382/07/01 
 
اجرائی- علمی 
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
عضو شورای برنامه ریزی 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکزپژوهشهای اسلامی صداوسیما 
مدیر کل پژوهش 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکزپژوهش های اسلامی صدا وسیما 
مدیر کل خدمات رسانه ای 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه قرآن و حدیث 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی، آموزشی 
تدریس 
واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی تهران 
مدرس 
 
 
اسلام و فمینیسم 
تدریس 
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان 
مدرس 
 
 
جريان شناسي دفاع از حقوق زنان 
تدریس 
مرکز آموزش علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  
مدرس 
 
 
زن در اسلام 1و2 
تدریس 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه دیات 
تدریس 
جامعه المصطفی (ص) العالمیه 
مدرس 
 
 
حقوق رسانه 
تدریس 
دانشکده صدا و سیمای قم 
مدرس 
 
 
حقوق ارتباطات 
تدریس 
دانشکده صدا و سیمای قم 
مدرس 
 
 
حقوق ارتباطات بین الملل 
تدریس 
دانشکده صدا و سیمای قم 
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
 
قواعد فقه 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
 
آیات الاحکام 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
 
حقوق جزای اختصاصی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات 
مدرس 
 
 
مباحث فقهي - حقوقي